Powstanie System Bezpiecznej Łączności Państwowej

foto. KW PSP Poznań

W ramach ustawy o ochronie ludności MSWiA planuje budowę szyfrowanego Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej.

Nowy system wyposażony w urządzenia łączności certyfikowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego ma pozwolić na wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy administracją, obiektami infrastruktury krytycznej i służbami ratowniczymi w czasie wojny.

– Chodzi o to, aby system działał, gdyby doszło do uszkodzenia dzisiaj istniejących systemów łączności, także w zakresie możliwości wykorzystania łączności krótkofalowej oraz satelitarnej, pozwalających na komunikowanie się w trakcie przenoszenia stanowisk kierowania i dowodzenia służb – informuje ‘Rzeczpospolita’.

Choć szczegóły techniczne nie są jeszcze znane to ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji chce do 2034 roku przeznaczyć na ten cel 3 miliardy 700 milionów złotych.

Pełnomocnikiem szefa MSWiA do spraw organizacji Systemu Bezpiecznej Łączności Państwowej został gen. bryg. rez. Krzysztof Bondaryk, obecny dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MSWiA. W latach 2007-2013 był Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Exit mobile version