Ruszyły żniwa. Jak prawidłowo ustawić stogi, sterty i brogi?

W wielu regionach kraju tegoroczne żniwa ruszyły na dobre. Strażacy przypominają o zasadach prawidłowego stawiania stert, stogów i brogów.

Strażacy radzą, aby przy ustawianiu stogów, stert i brogów zachować minimalne odległości.

Dziesięć metrów od dróg wewnętrznych i od granicy działki;

Dwadzieścia metrów od budynków wykonanych z materiałów niepalnych;

Trzydzieści metrów od budynków wykonanych z materiałów palnych, dróg publicznych i torów kolejowych, urządzeń i linii energetycznych;

Sto metrów od terenów zalesionych.

Zaleca się również wykonanie wokół stogów, stert itp. pasa pozbawionego materiałów palnych, a odległość pomiędzy stertami, stogami i brogami powinna wynieść minimum trzydzieści metrów.

Exit mobile version