Sala edukacyjna “Ognik” oficjalnie otwarta w OSP Nowy Dwór Mazowiecki

Po czterech intensywnych miesiącach prac remontowych w jednostce OSP Nowy Dwór Mazowiecki, oficjalnie otwarto salę edukacyjną “Ognik”. W najbliższych tygodniach sala zostanie wyposażona w sprzęt pożarniczy oraz materiały edukacyjne. To specjalne centrum szkoleniowe, które posłuży Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej im. Edmunda Witolda Kuty oraz dzieciom ze szkół w ramach zajęć z ochrony przeciwpożarowej.

W jednostce OSP Nowy Dwór Mazowiecki znajdują się dwie sale o łącznej powierzchni 100 m2. Na piętrze dotychczas mieściła się siłownia, wykorzystywana przez strażaków. Jednak z myślą o przyszłości i rozwoju Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zdecydowano się zagospodarować to miejsce na potrzeby MDP. Odkąd powstała drużyna najmłodszych adeptów sztuki pożarniczej, podejmowano wysiłki w celu pozyskania środków na remont tej sali, co finalnie udało się w tym roku.

W nowej “Sali Ognik” przewidziane są zajęcia szkoleniowe, które wykorzystają prezentacje multimedialne oraz specjalistyczny sprzęt pożarniczy. Sala zostanie wyposażona w materiały prewencyjne i edukacyjne, takie jak gaśnice, przekroje gaśnic na ścianach, znaki ewakuacyjne, systemy ostrzegania pożarowego oraz ręczne ostrzegacze pożarowe – wszystko, co jest powszechne w różnych budynkach.

Mimo że sala będzie głównie służyć MDP, będzie również otwarta dla szkół i młodzieży z terenu powiatu nowodworskiego. Naczelnik OSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Maciej Zieliński, wyraża nadzieję, że sala będzie gotowa na przyjęcie dzieci i młodzieży od stycznia 2024 roku.

Szkolenia w nowej sali będą prowadzone przez strażaków ochotników, którzy będą współpracować w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną. Natomiast zajęcia z pierwszej pomocy dla szkół będzie prowadzić Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która osiągnęła kolejny sukces na początku października, wygrywając zawody ratownicze.

Exit mobile version