W SGSP rozpoczęła się druga edycja studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi”.

W związku z aktualnymi utrudnieniami kształcenia w formie tradycyjnej, przeszkolenie uruchomiono w formie e-learningu. Kierownikiem SPK-2 został st. kpt. dr inż. Jacek Kalinko. Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do zajmowania stanowisk związanych z pełnieniem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań:

  • zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym przygotowanie i wsparcie działań ratowniczych,
  • działania władcze, wymagające od przewodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym i taktycznym.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. mgr Andrzej Bartkowiak skierował do uczestników przeszkolenia życzenia i wyraził nadzieję efektywnego zdobywania wiedzy.

o autorze

Redakcja/Łukasz