Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego – 2019

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w zakresie specjalistycznym realizują grupy powołane w każdym województwie. Jest ich najwięcej wśród grup specjalistycznych działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. 

Ze względu na posiadany sprzęt, wyszkolenie i możliwości w realizacji zakresu zadań ratownictwo chemiczne i ekologiczne zostało podzielone na dwa zakresy:

Podstawowy — obejmuje czynności realizowane przez wszystkie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, Ochotnicze Straże Pożarne włączone do KSRG i inne podmioty współpracujące z systemem. To m.in. rozpoznanie i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wyznaczenie strefy zagrożenia, ewakuacja poszkodowanych i zagrożonych osób, podjęcie próby identyfikacji zagrożenia, stawianie kurtyn wodnych, ograniczenie skutków wycieku substancji itp.

Specjalistyczny – dzielący ratownictwa chemiczne i ekologiczne na dwa podzakresy:

Poziomy gotowości operacyjnej

Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego utrzymują gotowość na trzech poziomach: A, B i C.

Poziom gotowości A –  wykrywanie substancji niebezpiecznych, pomiary wartości stężeń i natężeń czynników niebezpiecznych, pobieranie do analizy i analizowanie próbek stałych, ciekłych i gazowych, wykrywanie zagrożeń biologicznych metoda szybkich testów, wykrywanie zagrożeń radiacyjnych, weryfikacja strefy zagrożenia, ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia, włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób i strażaków, wspomaganie działań ratowniczych i doradztwo z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla innych dziedzin ratownictwa.

Skład: Co najmniej 18 strażaków lub ratowników i dowódca, w tym 18 ratowników chemicznych, po 6 ratowników z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN, materiałów wybuchowych, ochrony radiologicznej, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań, 18 ratowników z uprawnieniami z zakresu KPP, 6 ratowników z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy.

Do zapewnienia gotowości operacyjnej: Co najmniej trzech strażaków lub ratowników.

Poziom gotowości B – realizacja zadań w zakresie podstawowym, rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia, zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia, włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych lub poszkodowanych osób i strażaków, przygotowanie dróg ewakuacji i zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym, poszkodowanym i ratownikom, ewakuacja i ratowanie osób, sprzęt, środowiska i mienia, ocena rozmiarów zagrożenia i prognozowanie jego rozwoju, stawianie zapór na zbiornikach, ciekach i akwenach, związywanie lub neutralizacja substancji niebezpiecznych, prowadzenie dekontamiacji wstępnej we współdziałaniu z innymi podmiotami.

Skład: Co najmniej 48 strażaków lub ratowników i dowódca, w tym 48 ratowników chemicznych, po 12 ratowników z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN, materiałów wybuchowych, ochrony radiologicznej, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań, 48 ratowników z uprawnieniami z zakresu KPP, 18 ratowników z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy.

Do zapewnienia gotowości operacyjnej: Co najmniej 8 strażaków lub ratowników.

Poziom gotowości C – realizacja zadań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym i dla poziomu gotowości B, wykonywanie skomplikowanych działań chemicznych, podejmowanie działań ratowniczych podczas zdarzeń o znacznych rozmiarach, wsparcie działań grupy poziomu A i B.

Skład: Co najmniej 72 strażaków lub ratowników i dowódca, w tym 72 ratowników chemicznych, po 12 ratowników z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie CBRN, materiałów wybuchowych, ochrony radiologicznej, transportu i magazynowania towarów niebezpiecznych oraz konstrukcji opakowań, 72 ratowników z uprawnieniami z zakresu KPP, 18 ratowników z uprawnieniami do obsługi samochodów i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy.

Do zapewnienia gotowości operacyjnej: Co najmniej 12 strażaków lub ratowników.

Rozmieszczenie

Poziom gotowości operacyjnej A realizuje tylko Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘TORUŃ’.

Poziom gotowości operacyjnej B realizują Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘WAŁBRZYCH 2’, ‘BIAŁA 1’, ‘ZAMOŚĆ 1’, ‘ZIELONA GÓRA’, ‘PIOTRKÓW’, ‘NOWY SĄCZ 1’, ‘NOWY TARG 1’, ‘OŚWIĘCIM’, ‘PŁOCK 6’, ’OSTROŁĘKA 6’, ’SIEDLCE 6’, ’CIECHANÓW 6’, ’OPOLE’, ’RZESZÓW 2’, ’STAROGARD’, ‘GLIWICE ŁABĘDY’, ‘OSTROWIEC 2’, ‘SKARŻYSKO’, ‘EŁK’, ‘ELBLĄG, ‘KONIN’, ‘LESZNO’, ‘POMERANIA’ (KM PSP Koszalin).

Poziom gotowości operacyjnej A i B realizują SGRChem-Eko ‘LEGNICA 2’, ’GORZÓW’, ’GDYNIA’, ’BIELSKO-BIAŁA’, ’PIŁA 1’, ’GRYF’ (KM PSP Szczecin).

Poziom gotowości operacyjnej B i C realizują SGRChem-Eko ‘BYDGOSZCZ’, ’WŁOCŁAWEK’, ’RADOM 6’, ’CZĘSTOCHOWA’.

Poziom gotowości operacyjnej A, B i C realizują SGRChem-Eko ‘WROCŁAW 3’, ‘LUBLIN 1’, ‘ŁÓDŹ’, ‘TARNÓW 1’, ‘KRAKÓW 6’, ’WARSZAWA 6’, ‘KĘDZIERZYN-KOŹLE’, ’POZNAŃ 6’, ’OSTRÓW’, ‘LEŻAJSK’, ‘BIAŁYSTOK’, ‘KATOWICE PIOTROWICE’, ‘KIELCE 1’, ‘OLSZTYN’.

Wyposażenie

Grupa poziomu gotowości operacyjnej A składa się z lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego.

Grupa poziomu gotowości operacyjnej B i C składa się z średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego, samochodu ratownictwa technicznego lub samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego i samochodu ratownictwa chemicznego.

Dodatkowo dla grupy realizującej poziom C zalecany jest samochód z żurawiem hydraulicznym.

Przykładowe samochody wykorzystywane przez SGRChem-Eko

Foto. Grzegorz Fortuna, własne, krakow112

Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego – 2021

Exit mobile version