Szkoła Specjalistów Pożarnictwa swoją działalność rozpoczęła 1 stycznia 2008 roku, od tego czasu przeszkoliła tysiące żołnierzy i pracowników wojska z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Po powołaniu Szkołę tworzyła komenda, sekcja szkoleniowa, sekcja zabezpieczenia szkolenia oraz 12 kompania szkolna. Komendantem Szkoły został mjr Wiesław Ziółkowski.

W 2011 roku Siły Zbrojne RP przeszły konsolidację szkolenia logistycznego, z dniem 1 lipca sformowano Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, w struktury którego weszła Szkoła Specjalistów Pożarnictwa. Dwa lata później Komendantem SSP został mjr Marek Sobieski.

Obecnie SSP tworzy sekcja szkolenia, sekcja zabezpieczenia szkolenia i 12 kompania szkolna. Głównym zadaniem szkoły jest szkolenie żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników wojska w ramach:

– szkolenia podstawowego w zawodzie strażaka;
– szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
– szkolenia przygotowującego do egzaminu potwierdzającego posiadanie tytułu ratownika;
– szkolenia specjalistycznych Grup Ratownictwa Lotniskowego;
– szkolenia przygotowującego do działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem komory dymowej;
– szkolenia certyfikującego przed wyjazdem w rejon Polskich Kontyngentów Wojskowych.

Ponadto Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej realizacje na bazie SSP szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zawody wojskowych straży pożarnych na szczeblu Sił Zbrojnych RP oraz sesje egzaminacyjne na klasy kwalifikacyjne dla żołnierzy w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej.

Pod koniec września 2016 roku w Grupie został oddany do użytku poligon pożarniczy, najnowocześniejszy tego typu obiekt w europejskich krajach NATO. Poligon składa się z makiety śmigłowca MI-17, samolotu CASA i F-16, komory treningowej i torów do ćwiczeń.

Rocznie na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP Szkoła Specjalistów Pożarnictwa kształci ponad dwa tysiące słuchaczy.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl