Dokładnie 25 lata temu – 1 stycznia 1995 roku ówczesny Komendant Główny PSP nadbryg. Feliks Dela zameldował najwyższym władzom RP uruchomienie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Melduję, że zgodnie z art. 127 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 stycznia 1995 r. uruchomiłem krajowy system ratowniczo-gaśniczy, stanowiący integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa” – powiedział Komendant Dela.

Od 1995 roku podstawowym celem systemu jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, a od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.

System działa na trzech poziomach:

  • powiatowym – podstawowy poziom wykonawczy, działania prowadzone są przez siły powiatu,
  • wojewódzkim – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły powiatu są niewystarczające,
  • krajowym – koordynacja i wsparcie działań ratowniczych, kiedy siły województwa są niewystarczające.

W sprawach KSRG oraz ochrony przeciwpożarowej centralnym organem administracji rządowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, który podlega ministrowi spraw wewnętrznych, sprawuje on nadzór nad funkcjonowaniem systemu.

Obecnie Krajowym System Ratowniczo – Gaśniczy to:

  • 501 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych,
  • Ponad 4600 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • Zakładowe Straże Pożarne PKN Orlen w Płocku, Zakładów Azotowych w Puławach, PERN w Miszewku Strzałkowskim, PERN w Adamowie,  
  • Zakładowa Służba Ratownicza Metra Warszawskiego,
  • Lotniskowe Służby Ratowniczo – Gaśnicze Kraków-Balice i Rzeszów-Jasionka,
  • 19 Wojskowych Straży Pożarnych.

Twórca Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego generał brygadier Feliks Dela zmarł 14 lipca 2017 roku w wieku 74 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Foto. Natalia Zdziebczyńska

o autorze

Redakcja/Łukasz