Szef MSWiA zatwierdził podział środków, o które wnioskowały Ochotnicze Straże Pożarne. Skorzysta ponad czternaście tysięcy jednostek.

W ramach nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały nowe zadania, oprócz gaszenia pożarów teraz to: krzewienie sportu i kultury fizycznej, propagowanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czy popularyzację zasad udzielania pierwszej pomocy. Na ich realizację rząd w tegorocznym budżecie przeznaczył 82 mln zł.

Strażacy-ochotnicy do 10 września 2019 r. mogli wnioskować maksymalnie o 5000 złotych dotacji. Jak poinformowało MSWiA środki otrzyma 14340 jednostek OSP z całego kraju.

To ważne, że dzięki wsparciu z budżetu państwa strażacy-ochotnicy zyskają więcej środków na swoją działalność, która moim zdaniem jest bardzo pożyteczna i potrzebna – powiedział minister Mariusz Kamiński.

Foto. Grzegorz Pitek

o autorze

Redakcja/Łukasz