Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej skierował do służby stałej absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, którzy zakończyli naukę.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, strażak po odbyciu służby kandydackiej – w tym przypadku w SGSP – zostaje mianowany strażakiem na stałe. Następnie Komendant Główny PSP kieruje taką osobę do służby w danej jednostce organizacyjnej, gdzie przez co najmniej dwa lata będzie pełniła służbę w podziale bojowym. 

W tym roku naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zakończyło 89 strażaków. Najwięcej, bo 16 służbę stałą rozpoczęło lub niebawem rozpocznie w jednostkach organizacyjnych PSP w województwie mazowieckim, w województwie śląskim – 9, łódzkim, małopolskim, podlaskim i pomorskim – po 6, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim – po 5, podkarpackim – 4, dolnośląskim, lubelskim i zachodniopomorskim – po 3, wielkopolskim – 2 i opolskim – 1.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w służbie stałej pozostało czterech absolwentów.

Do Wojskowej Ochronie Przeciwpożarowej – za zgodą Komendanta Głównego PSP – trafiło pięć osób, dwóch skierowano do delegatury WOP we Wrocławiu, pozostałych trzech do delegatur w Gdyni, Poznaniu i Warszawie.  

o autorze

Redakcja/Łukasz