Dzisiaj w JRG nr 3 KM PSP w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem komendanta głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka oraz jego zastępcy nadbryg. Krzysztofa Hejduka i podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Babca.

Podczas konferencji prasowej została przedstawione wyniki akcji, która została ogłoszona w sobotę wieczorem przez wszystkich strażaków w całej Polsce.

Szanowni Państwo, efekt który przerósł nasze wszelkie oczekiwania, ponad 1600 palet sprzętu, który jest już dzisiaj spakowany na paletach we wszystkich województwach całego naszego kraju. To pokazuje skalę wielkiego serca, jaką strażacy z całej Polski wysyłają na Ukrainę, tego braterstwa i solidarności a słowo solidarność jest nam bardzo przecież bliski – powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

Oprócz 1600 palet ze sprzętem ratowniczym, pożarniczym do ukraińskich strażaków trafi ponad 100 samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Wieści z Ukrainy są smutne – dzisiaj po rozmowie z komendantem Krukiem – szefem strażaków na Ukrainie, wiem, że 10 strażaków poniosło śmierć a 13 strażaków jest ciężko rannych. To pokazuje, że ludzie tam ryzykują życiem nie tylko w walce z żywiołem ale niestety z najeźdźcą – przekazał Bartkowiak.

Bardzo ważna informacja – po konsultacjach z ministrem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji #MariuszKamiński i wiceministrem Maciej Wąsik oraz generałem Krukiem, zaproponowałem, że będziemy koordynować pomoc sprzętową dla Ukrainy i apeluję do całego świata strażackiego aby przekazywać sprzęt do Polski – a my chcemy być przekaźnikiem sprzętu z całego świata na Ukrainę – dodaje. 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa KG PSP będzie koordynatorem dla straży pożarnych z całego świata, które chcą zaoferować sprzęt pożarniczy dla strażaków z Ukrainy.

Źródło: KG PSP

 

o autorze

Redakcja