Aspiranci, którzy zakończyli kilka dni temu kształcenie zostali skierowani do służby stałej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

W tym roku kształcenie w Szkołach Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie i Poznaniu oraz Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zakończyło 278 osób. Otrzymały one tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, strażak po odbyciu służby kandydackiej zostaje mianowany strażakiem na stałe. Następnie Komendant Główny PSP kieruje taką osobę do służby w danej jednostce organizacyjnej, gdzie przez co najmniej dwa lata będzie pełniła służbę w podziale bojowym.

Nadbryg. Andrzej Bartkowiak najwięcej absolwentów, bo aż 48 skierował do służby stałej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w województwie mazowieckim.

Jednostki w województwie małopolskim zasili 25 absolwentów, podkarpackim – 23, śląskim – 21, lubelskim – 20, wielkopolskim – 19, łódzkim – 18, kujawsko-pomorskim i opolskim – po 15, pomorskim i świętokrzyskim – po 13, podlaskim – 12, warmińsko-mazurskim – 10, dolnośląskim – 8, lubuskim i zachodniopomorskim – po 6.

W Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w służbie stałej pozostały 3 osoby, a w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu dwie osoby. Do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy skierowano jedną osobę.

Foto. SA PSP Poznań 

o autorze

Redakcja/Łukasz