Lubelska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej doposażona została w nowy samochód dowodzenia i łączności.

Jest to średni samochód dowodzenia i łączności – tzw. batalionowe stanowisko kierowania – zabudowany przez firmę Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych na podwoziu Renault D12 4×2. Zabudowa jest wykonana z materiałów kompozytowych, wnętrze podzielono na trzy przedziały. Pierwszy to przedział dowódczo-sztabowy, drugi – miejsce pracy dla dwóch dyspozytorów, a trzeci – infrastruktura teletechniczna, energetyczna i instalacje w zabudowie.  

Wykorzystywany będzie jako mobilne centrum dowodzenia podczas dużych akcji ratowniczych, wymagających koordynacji pracy różnych służb.

Wartość samochodu to 2 939 700 zł brutto, zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach projektu ‘Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’.

Podobne samochody znajdują się na wyposażeniu Komend Wojewódzkich PSP w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Białymstoku oraz Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.  

Foto. KW PSP Lublin

o autorze

Redakcja/Łukasz