Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ponownie udzieli wsparcia finansowego Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Jak poinformował nasz serwis kpt. Arkadiusz Krzemiński, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego w Komendzie Wojewódzkiej PSP, w tym roku planowana jest realizacja zadania „Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego w specjalistyczne pojazdy w celu zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego”. Jego całkowita wartość to 7,4 mln zł, z czego 3,7 mln zł to środki WFOŚiGW.

W ramach zadania komenda zamierza kupić samochód specjalny z drabiną mechaniczną o wysokości min. 40 metrów dla Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Śląskich, samochód specjalny z drabiną o wysokości min. 30 metrów dla Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu i średni samochód ratowniczo – gaśniczy dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach.

Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w marcu lub kwietniu br.

W ubiegłym roku komenda kupiła dwa średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z modułem proszkowym, średni samochód ratowniczo – gaśniczy, ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy i dwa samochody specjalne z drabiną. Trafiły one odpowiednio do komend w Jaworznie, Zabrzu, Jastrzębiu-Zdroju, Gliwicach, Tychach i Będzinie.  

Foto. Kamil Maciejewski/Jaworzno112

o autorze

Redakcja/Łukasz