W przyszłym roku zostaną przeprowadzone prace renowacyjne na terenie strażackiej kwatery „SKAŁA” znajdującej się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Strażacki Ruch Oporu „Skała” był polską konspiracyjną organizacją skupiającą strażaków, działała w okresie od końca 1939 r. do końca 1943 r. na obszarze całego państwa polskiego. Podczas powstania warszawskiego strażacy wywodzący się z Ruchu Oporu walczyli w oddziałach liniowych, zwłaszcza w szeregach Batalionu „Nałęcz” por. Stefana Kaniewskiego ps. „Nałęcz”.

W latach 50 ubiegłego wieku na Powązkach powstał pomnik Strażackiego Ruchu Oporu ‘Skała’, a obok umieszczono blaszane tablice z nazwiskami 254 warszawskich strażaków, żołnierzy poległych w latach 1939-1945. Po dwóch latach tablice skorodowały, tak że nazwiska nie były czytelne. W ich miejscu umieszczono jedenaście płyt z piaskowca na których wyryto już nie 254 nazwiska, a 372. Dodano 118 nazwisk poległych strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie.

Jak można przeczytać na stronie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, prace konserwacyjne pomnika Strażackiego Ruch Oporu „Skała” wykonano w 2014 roku. Niestety nazwiska 372 poległych strażaków wyryte na 11 płytach z piaskowca są już nieczytelne i zachodzi pilna potrzeba renowacji lub wymiany płyt na marmurowe.

Jest dobra informacja

Dzisiaj podczas ceremonii składania kwiatów przez delegacje Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP poinformowano, że wojewoda mazowiecki przychylił się do wniosku mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP o wpisanie na listę zaplanowanych do renowacji miejsc pamięci tablic z nazwiskami strażaków. Prace mają zostać przeprowadzone w 2021 roku.

Obecnie strażacy PSP i druhowie OSP składają wiązanki kwiatów na Powązkach dwa razy w roku, jesienią z okazji Wszystkich Świętych i Narodowego Święta Niepodległości oraz wiosną z okazji Dnia Strażaka.

Foto. KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz