Rok po tragicznym wypadku w Kętrzynie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przygotowała i opublikowała film na temat bezpiecznego sprawiania i wykorzystania skokochronu.  

o autorze

Redakcja/Łukasz