20 czerwca 2020 roku strażacy z powiatu braniewskiego zrealizowali ćwiczenia związane z gaszeniem powierzchni leśnych – „LAS 2020”.

W zmaganiach uczestniczyli strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy – ochotnicy z wybranych jednostek OSP powiatu braniewskiego. Łącznie w ćwiczeniach Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie zaangażowano 22 jednostki sprzętowe i blisko 70 strażaków.

Akcja została podzielona na kilka odcinków bojowych. Przy pobliskim jeziorze stworzony został punkt czerpania. Strażacy przy wykorzystaniu agregatów pompowych wysokiej wydajności podawali środek gaśniczy w kierunku poszczególnych odcinków bojowych, gdzie rozstawione zostały przenośne zbiorniki na wodę. Woda ze zbiorników była kolejno przetłaczana z wykorzystaniem autopomp pojazdów pożarniczych bezpośrednio do stanowisk gaśniczych, które znajdowały się na czole pożaru.

Głównym celem ćwiczeń realizowanych na obszarze leśnym było doskonalenie taktyki działań gaśniczych przez jednostki ochrony ppoż. oraz współdziałanie na miejscu pożaru. Oprócz gaszenia pożaru strażacy ćwiczyli techniki poboru i dostarczania środka gaśniczego na duże odległości, magazynowania wody w zbiornikach przenośnych, budowania magistrali wodnych z wykorzystaniem pojazdu specjalnego SW oraz obsługi autopomp i pomp dużej wydajności. Na każdym z odcinków bojowych samodzielne działania gaśnicze realizowały plutony ratownicze wchodzące w skład poszczególnych gmin powiatu braniewskiego.

Manewry to możliwość doskonalenia umiejętności prowadzenia działań gaśniczych oraz współdziałania podczas rozbudowanych akcji ratowniczo-gaśniczych w których uczestniczą znaczne ilości pododdziałów taktycznych. Dodatkowo sprawdzano umiejętność prowadzenia korespondencji radiowej między poszczególnymi odcinkami bojowymi a sztabem akcji. Dla wszystkich była to możliwość zdobycia doświadczenia na wypadek realnej sytuacji.

Na miejsce ćwiczeń wybrano obszar należący do Nadleśnictwa Zaporowo – Leśnictwo Dąbrowa, który położony jest w pobliżu jeziora Pierzchalskiego. W ćwiczeniach uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Zaporowo, którzy wspierali strażaków podczas gaszenia pozorowanego pożaru powierzchni leśnej.

Tekst, foto: bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

o autorze

Redakcja/Łukasz