9 sierpnia 2019 roku, na terenie miasta Braniewa oraz gminy Braniewo przeprowadzone zostały ćwiczenia ratowniczego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w zakresie budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego pod kryptonimem „BUFOR 2019”.

Na miejsce ćwiczeń wybrano zbiornik wodny-kąpielisko przy ulicy Długiej w Braniewie oraz obszar leśny w pobliżu miejscowości Podgórze gm. Braniewo.

Ćwiczenia zorganizowane na mocy rozkazu Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadził specjalnie powołany zespół funkcjonariuszy, który przygotował i zrealizował ćwiczenia oraz dokonał inspekcji pododdziałów biorących udział w manewrach pożarniczych. Na terenie powiatu braniewskiego przeprowadzono trzecie a zarazem ostatnie ćwiczenia, których głównym celem było sprawdzenie możliwości taktyczno – technicznych plutonu wsparcia kompanii gaśniczej WOO KSRG.

Głównym celem praktycznie przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie technik dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem potencjału ratowniczego i sprzętowego uruchomionego na potrzeby zmagań ratowniczych. W ramach kompanii gaśniczej na miejsce ćwiczeń przybyło 21 jednostek sprzętowych w postaci pojazdów, przyczep oraz blisko 60 strażaków PSP reprezentujących powiaty: olsztyński, elbląski, ostródzki, lidzbarski, bartoszycki i braniewski.

Podczas czterech praktycznie przeprowadzonych wariantów związanych z dostarczaniem, przepompowywaniem wody na duże odległości dodatkowo strażacy realizowali cele pośrednie, które polegały na:

– doskonaleniu alarmowania, dysponowania i przemieszczania sił i środków PSP w ramach funkcjonowania odwodów,

– doskonaleniu umiejętnościami dowodzenia większymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódcą PSP,

– sprawdzeniu możliwości taktycznych zgromadzonych w miejscu sił i środków PSP,

– doskonaleniu umiejętności prowadzenia działań gaśniczych oraz wykorzystania środków łączności,

– doskonaleniu technik prowadzenia pojazdów pożarniczych.

Łącznie podczas realizowanych ćwiczeń strażacy zbudowali dwie magistrale wodne, złożone z węży tłocznych W 110, które rozwinięto na odcinku 1500 metrów. Dodatkowo w poszczególnych wariantach wykorzystano pompy pożarnicze dużej wydajności, zbiorniki wodne, pompy pływające oraz autopompy pojazdów pożarniczych, którymi pobierano, magazynowano i przetłaczano wodę. Zmagania strażaków obserwował Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Serdecznie dziękujemy również dla samorządów, podmiotów i instytucji za pomoc w organizacji ćwiczeń oraz dla mieszkańców i wędkarzy za wyrozumiałość w czasie trwania strażackich manewrów.

Tekst,foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

o autorze

Redakcja/Łukasz