Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli budżet na 2018 rok wraz z poprawkami Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki nim zostaną przeznaczone dodatkowe środki na zakup samochodów i sprzętu dla jednostek OSP i PSP.

Zgodnie z poprawką 79 w części budżetu 42 – sprawy wewnętrzne, części 46 – zdrowie i części 83 rezerwy celowe na finansowanie zadań związanych z organizacją Wystawy EXPO 2022 w Łodzi (nie odbędzie się) środki zostaną zmniejszone i przeznczone na zakup radiowozów i samochodów ratowniczo – gaśniczych w tym:

300 tys. zł – zakup samochodu dla OSP Wiewiec, gm. Strzelce Wielkie,

200 tys. zł – zakup samochodu dla OSP Siedliska gm. Tuchów,

300 tys. zł – zakup samochodów dla jednostek OSP w Knurowie,

200 tys. zł – zakup samochodu dla) dla OSP Pilchowice (200 tys. zł),

600 tys. zł – zakup samochodów i sprzętu dla OSP powiatów sokołowskiego, łosickiego i siedleckiego w województwie mazowieckim,

400 tys. zł – zakup średniego samochodu dla OSP Drwinia,

1 mln 760 tys. zł – zakup sześciu samochodów dla OSP w:

– pow. kolbuszowskim – 260 tys. zł,
– pow. sędziszowsko-ropczyckim – 260 tys. zł,
– pow. mieleckim – 335 tys. zł,
– pow. tarnobrzeskim – 335 tys. zł,
– pow. rzeszowskim – 335 tys. zł,
– pow. dębickim – 235 tys. zł,

150 tys. zł – zakup sprzętu dla OSP w powiecie skierniewickim:

OSP Bolimów – piła ratownicza, sprzęt ratowniczo-techniczny – 14,8 tys. zł
OSP Sierzchów – defibrylator – 6 tys. zł
OSP Dąbrowice – piła ratownicza, ubranie bojowe – 8 tys. zł
OSP Krężce – defibrylator – 6 tys. zł
OSP Maków – selektywne alarmowanie, remont garażu – 14 tys. zł
OSP Godzianów – defibrylator – 6 tys. zł
OSP Słupia -zestaw PSP R1, sprzęt ratowniczo-techniczny – 7,2 tys. zł
OSP Głuchów – sprzęt ODO – 8,5 tys. zł
OSP Janisławice – defibrylator – 6 tys. zł
OSP Wysokienice -selektywne alarmowanie – 6 tys. zł
OSP Skierniewice – defibrylator, remont – 10 tys. zł
OSP Mokra Lewa – piła ratownicza, sprzęt ODO – 9,5 tys. zł
OSP Mokra Prawa – piła ratownicza, sprzęt ODO – 9,5 tys. zł
OSP Paplin – pompa szlamowa, sprzęt ODO – 8 tys. zł
OSP Wola Pękoszewska – piła ratownicza – 6 tys. zł
OSP Nowy Kawęczyn – remont – 11 tys. zł
OSP Drzewce – zestaw PSP R1, sprzęt łączności – 7,5 tys. zł
OSP Lipce Reymontowskie – piła ratownicza – 6 tys. zł

Za przyjęciem poprawki zgłosowało 419 posłów, przeciw było sześciu, trzech wstrzymało się od głosu.

W poprawce 106 350 tysięcy złotych zarezerwowano dla Komendy Miejskiej PSP w Koninie na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, pił do drewna, kamer termowizyjnych i aparatów ODO. 230 tysięcy złotych otrzyma Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Białej Podlaskiej. A 200 tysięcy złotych trafi do Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach – 50 tys. zł na zakup kamery termowizyjnej, 150 tys. zł na wykonanie termomodernizacji budynku Komendy.

Za głosowało 417 posłów, 5 było przeciw, siedmiu wstrzymało się.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz