Sejmik Województwa Małopolskiego rozpoczął prace nad uchwaleniem budżetu województwa na 2020 rok. Sprawdziliśmy, ile zarezerwowano dla straży pożarnej.

Budżet Województwa Małopolskiego na 2020 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Zaplanowane dochody to ponad 1,8 mld złotych, a wydatki to ponad 2 mld złotych – podkreślił marszałek Witold Kozłowski 25 listopada podczas pierwszego czytania uchwały budżetowej.

W dziale ‘Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa’ dla Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa małopolskiego zarezerwowano 6 mln 550 tysięcy złotych.

5 mln 550 tysięcy złotych z powyżej kwoty zapisano na Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego – „Małopolskie OSP”. W ramach zadania zostaną przekazane środki finansowe dla gmin z przeznaczeniem na prace budowlano–remontowe remiz strażackich oraz zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym dla Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych (Grup Ratownictwa Specjalnego, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo–ratownicze) z terenu Województwa Małopolskiego poprzez dofinansowanie m.in. modernizacji jak również budowy nowych remiz strażackich, zakupu samochodów strażackich, sprzętu, umundurowania, szkoleń – czytamy w opisie zadania.

Pozostały milion złotych władze województwa przeznaczą na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, które w 2019 roku zostały dotknięte skutkami powodzi. Dofinansowany zostanie zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia, które zostało uszkodzone lub zniszczone podczas akcji.

Foto. Grzegorz Pitek 

o autorze

Redakcja/Łukasz