Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020. Dzięki niej Państwowa Straż Pożarna otrzyma dodatkowe środki.

Jak dowiedzieliśmy się w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, chodzi o kwotę 227 milionów 40 tysięcy złotych.

Z czego 215 mln 720 tys. zł trafi do wydatków będących w dyspozycji wojewodów z przeznaczeniem na realizację zadań komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich.

Natomiast pozostałe 11 mln 320 tys. zł przeznaczona jest na wydatki Komendy Głównej PSP, szkół PSP i Centralnego Muzeum Pożarnictwa.

Za przyjęciem ustawy głosowało 231 posłów, przeciw było 218, wstrzymał się jeden.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

o autorze

Redakcja/Łukasz