Zarząd Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy postanowił wyeliminować problem szlabanów blokujących dojazd służb ratowniczych.

W ostatnim czasie – jak informuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego – na wielu osiedlach w Bydgoszczy należących do Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zainstalowane zostały systemy awaryjnego otwierania szlabanów i bram za pomocą dźwięku syreny pojazdu uprzywilejowanego.

System ten umożliwia awaryjne otwieranie szlabanu za pomocą sygnału dźwiękowego HI-LO lub YELP. Kierowca na przykład karetki lub wozu strażackiego musi włączyć sygnał na około 2-3 sekundy. Po tym czasie szlaban otwiera się umożliwiając wjazd na teren osiedla.

Aby uniknąć otwierania się szlabanu przez przypadkowo przejeżdżające w pobliżu pojazdy „na sygnale” instaluje się pętle indukcyjne, dzięki którym uruchomienie systemu może nastąpić tylko w przypadku obecności samochodu bezpośrednio przed wjazdem.

Poniżej film zamieszczony przez WSPR.

o autorze

Redakcja/Łukasz