W związku z obecną sytuacją hydrologiczną w pełnej gotowości pozostają pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie dysponuje kontenerami kwatermistrzowskimi i sanitarnymi, które mogą zapewnić warunki noclegowe dla ratowników. Ponadto do bezpośredniego prowadzenia działań ratowniczych wykorzystane mogą być mobilne zestawy pompowe z pompami wysokiej wydajności do wody brudnej o wydajności 5500 l/min i 8000 l/min. Będący w dyspozycji kontener z pompami przenośnymi/zanurzeniowymi, pływającymi i konwencjonalnymi posiada na wyposażeniu 26 pomp różnego przeznaczenia o wydajnościach od 600 l/min do 1600 l/min. Czynności ratownicze mogą być rozszerzone o przygotowywanie worków z piaskiem realizowane przy pomocy automatycznych pakowarek /dozowarek/ do materiałów sypkich o wydajności 1000 worków 20 kg na godzinę przy zapewnionej 4 osobowej obsłudze sprzętu – informuje Szkoła.

Foto. CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz