W piątek, 6 maja br. w Warszawie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się Centralne Obchody Dnia Strażaka. Prezydent RP Andrzej Duda mianował na stopnie generalskie siedmiu oficerów Państwowej Straży Pożarnej. 

Ostatni czas był to moment niezwykle wytężonej służby. Znakomicie wykonaliście zadanie, bardzo często ratując ludzkie życie. Dziękuję, że byliście w gotowości o każdej porze, by nieść pomoc, interweniować i służyć

– powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas uroczystości wiceminister Maciej Wąsik podziękował strażakom za zaangażowanie w pomoc na rzecz Ukrainy.

Dzięki wspólnej pracy PSP i OSP ukraińscy strażacy otrzymali już ponad 2,5 tys. palet sprzętu pożarniczego oraz prawie 200 pojazdów ratowniczo-gaśniczych. W tym trudnym dla Ukrainy czasie polscy strażacy są koordynatorami akcji wsparcia dla straży pożarnych z całego świata, które przekazują sprzęt swoim ukraińskim kolegom

– dodał.

Wśród gości znaleźli się strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem.

Po raz pierwszy w historii pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Zmiany posterunku honorowego dokonał mł. kpt. Kacper Cabała. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi. Strażacy w służbie stałej i w służbie kandydackiej.

Decyzją Prezydenta RP do stopnia generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej został awansowany nadbryg. Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP. Na stopień nadbrygadiera awansowani zostali st. bryg. Krzysztof Ciosek, świętokrzyski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Piotr Filipek, małopolski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Grzegorz Janowski, łódzki komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Jacek Kaczmarek, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Kamiński, dolnośląski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Piotr Socha, pomorski komendant wojewódzki PSP oraz st. bryg. Jarosław Tomczyk, zachodniopomorski komendant wojewódzki PSP.

Prawie 300 strażaków dostało promocję na stopień młodszego kapitana – pierwszy stopień oficerski. Po raz pierwszy promocja oficerska prowadzona była przez czterech generałów Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonali: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP : nadbryg. Krzysztof Hejduk, nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Jako pierwszy promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. ogn. mgr inż. Błażej Chyliński. Po zakończeniu promocji, ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Wojska Polskiego, udzielił błogosławieństwa wszystkim nowo promowanym oficerom. 

Całość zakończyło złożenie wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza i defilada pododdziałów. 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl