Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Oświęcimiu doposażona została w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Wóz został zabudowany przez firmę Bocar na podwoziu Volvo FMX 430 6×6. Na wyposażeniu znajduje się zbiornik wody o pojemności 8900 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 990 litrów, autopompę Johstadt TO6000 o wydajności 6400l/min, działko wodno-pianowe DWP 50 o zasięgu rzutu 90 metrów, maszt oświetleniowy i sprzęt według standardu wyposażenia Komendy Głównej PSP dla samochodu GCBA 7/40.

Samochód kosztował 1 182 786 zł. Jego zakup został dofinansowany w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV”.

Foto. Jacek Krawczyk

o autorze

Redakcja/Łukasz