Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski dokonał zmiany na stanowisku dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Leszek Suski z dniem 1 lutego powierzył pełnienie obowiązków dyrektora CMP brygadierowi Januszowi Gancarczykowi, który przez ostatnie lata pełnił funkcję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.

Dotychczasowy dyrektor Muzeum, st. bryg. Paweł Rochala został Doradcą Komendanta Głównego PSP.

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach to największa tego typu placówka w Polsce i jedna z największych w Europie. W swoich zbiorach posiada ponad cztery tysiące eksponatów.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz