W czwartek 12 maja w Raciborzu zorganizowane zostały ćwiczenia pod kryptonimem ‘AUTOBUS 2022’.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Raciborzu otrzymało informację o zderzeniu autobusu z samochodem osobowym, w wyniku którego kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Autobus przewrócił na samochód osobowy.

Celem ćwiczeń było:

  • Sprawdzenie skuteczności procesu alarmowania jednostek PSP i OSP, w tym nadzór i organizacja łączności oraz zastosowanie w praktyce oprogramowania wspomagającego przez Stanowisko Kierowania PSP na etapie dojazdu zadysponowanych pojazdów do miejsca działań ratowniczych.
  • Organizacja przez KDR łączności radiowej.
  • Doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych wypadku drogowego jako zdarzenia masowego.
  • Sprawdzenie różnych technik wykorzystania posiadanego sprzętu ratowniczego oraz metod uwalniania osób poszkodowanych z pojazdów.
  • Doskonalenie przeprowadzania segregacji rannych „triaż” oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • Współpraca ze Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Technicznego.
  • Współpraca w trakcie działań z Zespołami Ratownictwa Medycznego i Policją.
  • Organizacja zaplecza logistycznego.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Raciborzu, Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego z Bielska-Białej i Dąbrowy Górniczej, jednostki OSP gminy Racibórz i Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Foto. PSP Racibórz i Bielsko-Biała

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl