W województwie podlaskim zakończyły się ostatnie zaplanowane na ten rok ćwiczenia międzywojewódzkie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego pod kryptonimem ‘Buksztel 2018’.

Scenariusz ćwiczeń zakładał przejście przez część województwa podlaskiego frontu burzowego. Uszkodzonych zostało pół tysiąca budynków, 50 tysięcy odbiorców nie ma prądu, a wiatrołomy utrudniają ruch drogowy i kolejowy.

W ciągu dwóch dni w Sokółce i gminach: Czarna Białostocka i Kuźnica Białostocka zrealizowano szesnaście epizodów z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodno-nurkowego, chemiczno – ekologicznego i poszukiwawczo – ratowniczego.

Brało w nich udział prawie trzystu strażaków z czterech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Każdego roku Komenda Główna PSP we współpracy z Komendami Wojewódzkimi PSP organizuje cztery ćwiczenia na szczeblu międzywojewódzkim. I tak, w marcu w powiecie polickim przeprowadzono ćwiczenia pk. AZOTY-18,  w czerwcu w powiecie sieradzkim pk. ŁÓDZKIE-2018, we wrześniu w powiatach: kozienickim i radomskim pk. FALA 2018 i w październiku ćwiczenia pk. BUKSZTEL 2018.

Foto. knyszynska.eu

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl