Na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się ćwiczenia kompanii odwodowej pod kryptonimem ‘FALA 2021’.

Ćwiczenia składały się z czterech zadań: zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, wypompowywanie wody z zalanych terenów, uszczelnianie i podwyższanie korony wałów oraz poszukiwanie i ewakuacja osób z terenów odciętych.

Do zabezpieczenia logistycznego działań wykorzystano zasoby logistyczne SGSP w postaci samochodów i kontenerów kwatermistrzowskich, kontenerów sanitarnych oraz hal namiotowych.  Zorganizowano obozowisko dla 60 osób. Przygotowano nocleg, punkt wydawania i spożywania posiłków oraz zaplecze sanitarne.

Podczas realizacji zadania II wykorzystano zasoby ratownicze SGSP w postaci samochodów do przewozu kontenerów, kontener powodziowy wyposażony w pompy do wody zanieczyszczonej, pompy pływające oraz elektryczne pomy zanurzeniowe. Dostępny sprzęt pozwolił na pobranie wody powodziowej w trudnych warunkach i tłoczenie jej przez wał na dystansie 300 m o wydajności 12 000 dm3/min. Do realizacji tego zadania wykorzystano naturalne umiejscowienie BSPiIR SGSP, która leży w widłach Wisły i Narwi. Ćwiczono również zabezpieczenie przeciekającego wału o wysokości 5 m na szerokości 10m oraz podwyższenie korony wałów o 0,6 m na dystansie 50 m.

Równolegle do działań powodziowych, realizowano epizod ratowniczy związany z poszukiwaniem osób zaginionych w lesie. Celem zadnia było odnalezienie 10 osób zlokalizowanych na powierzchni 5,5 ha oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy i opieka nad poszkodowanymi.

Foto. SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz