W ubiegłym tygodniu na terenie stacji demontażu pojazdów w Nowym Modlinie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Nowym Dworze Mazowieckim zorganizowała ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego.

Tematem ćwiczeń było rozpoznawanie zagrożeń podczas działań w ratownictwie technicznym oraz metody i techniki uwalniania osób uwięzionych w pojazdach osobowych, ciężarowych i autobusach.

Składały się one z dwóch części. W ramach części teoretycznej omówiono zagrożenia występujące podczas działań w ratownictwie technicznym. W szczególności na zagrożeniach występujących na miejscu zdarzenia oraz tych bezpośrednio związanych z pojazdami biorącymi udział w zdarzeniu, takich jak na przykład bierne systemy bezpieczeństwa. Część praktyczna ćwiczeń polegała na praktycznym ćwiczeniu w zakresie technik używania narzędzi hydraulicznych w celu uzyskania dostępu do osoby poszkodowanej.

Tego rodzaju zajęcia szkoleniowe są stałym elementem procesu doskonalenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Nie od dziś wiadomo, że działalność ratownicza PSP skupia się nie tylko na gaszeniu pożarów, ale dotyczy bardzo szerokiego spektrum innych dziedzin ratownictwa. Postęp techniczny w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów wymusza na nas ciągłe doskonalenie wiedzy technicznej dotyczącej budowy środków transportu, ich wyposażenia w systemy bezpieczeństwa oraz zagrożeń z tego wynikających – poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Foto. mł. kpt. Damian Żydaczek

o autorze

Redakcja