W dniach 25-27 kwietnia przeprowadzono ćwiczenia Kompanii Wielozadaniowej Szkoły Aspirantów PSP Poznań oraz Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy „LAS 2019” w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego w Nadleśnictwie Rytel.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności: organizacji i współdziałania Sekcji Obozowiskowej Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej, budowa miasteczka namiotowego wraz z zapleczem sanitarno-logistycznym, działania w terenach zalesionych oraz objętych klęską spowodowaną anomaliami atmosferycznymi. Ponadto dokonano sprawdzenia i weryfikacji obiegu informacji w zakresie organizacji i przygotowania Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej do osiągnięcia gotowości operacyjnej, przeprowadzono sprawdzenie alarmowania oraz czasu dotarcia do miejsca koncentracji funkcyjnych pełniących dyżur domowy, sprawdzono umiejętności organizacji przemieszczania dużych związków taktycznych oraz oceniono poziom przygotowania kadry dowódczej do kierowania potencjałem ratowniczym Szkoły wchodzącym w skład COO.

Zgodnie z dyspozycją Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności do działań zadysponowano siły i środki poznańskiej i bydgoskiej szkoły. Łącznie udział wzięło: 80 kadetów, 42 elewów, 16 funkcjonariuszy PSP oraz łącznie 13 pojazdów, 5 kontenerów 2 przyczepy w tym m.in. 5 pojazdów ratowniczo-gaśniczych klasy średniej z napędem terenowym, 3 pojazdy SCKn z przyczepami i kontenerami logistyczno-sanitarnymi.

Dodatkowym zadaniem Szkolnej Kompanii Wielozadaniowej było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom akcji sadzenia lasu 'sadziMY’, którą 26 kwietnia zainaugurował Prezydent RP Andrzej Duda. Do działań zadysponowano również kompanijny samochód dowodzenia i łączności z KP PSP w Chojnicach w celu zorganizowania łączności oraz koordynacji działań na terenie leśnym.

Foto.  ogn. Piotr Janiuk/SA PSP w Poznaniu

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl