Ponad 100 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych było zaangażowanych w ćwiczenia pod kryptonimem ‘LESKO 2019’, które odbyły się w dniach 24-25 września na terenie powiatu leskiego.

Pierwszego dnia w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku zorganizowano ćwiczenie aplikacyjno-sztabowe. Zadaniem ćwiczących było między innymi nawiązanie kontaktu i współdziałanie z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej. Drugiego dnia realizowano ćwiczenia praktyczne, które składały się z trzech epizodów:

Epizod 1: Na Jeziorze Solińskim doszło do pożaru na statku pasażerskim KOMANDOR 2 przewożącego grupę turystów (ok. 30 osób).

Epizod 2: Budowa układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO „RESOVIA”.

Epizod 3: Na terenie Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce dochodzi do pożaru transformatora blokowego nr 1. Zostaje uruchomiony system automatycznego gaszenia transformatora. Występuje zagrożenie rozszczelnienia transformatora i przedostanie się oleju do wody, a następnie do Jeziora Myczkowieckiego.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, krośnieńskiego, rzeszowskiego, sanockiego i tarnobrzeskiego oraz policjanci, ratownicy medyczni, PCK, WOPR, pracownicy Zespołu Elektrowni Wodnych Solina – Myczkowce, przedstawiciele Centrum Informacji Kryzysowej w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele gminnego i powiatowego zarządzania kryzysowego.

Celem ćwiczeń było doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów KSRG oraz podmiotów współdziałających z systemem podczas realizacji zadań wynikających ze specyfiki zaistniałych zagrożeń powstałych na obszarze powiatu. Ćwiczący doskonalili także m. in. procedury dysponowania zasobów ratowniczych KSRG do działań ratowniczych oraz współpracy poszczególnych stanowisk kierowania, umiejętności kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym i taktycznym oraz umiejętności kierowania związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku – poinformował mł. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy KW PSP w Rzeszowie.

Foto. mł. bryg. Marcin Betleja

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl