W dniach 19-21 lutego na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie odbyły się ćwiczenia modułu CBRN ‘KRAKÓW’.

Ćwiczenia modułu wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek miały na celu sprawdzenie kompletności wyposażenia, sprawdzenie wymaganych dokumentów i wymianę doświadczeń w zakresie zadań jakie moduł ma realizować. Omówiono i utrwalono również wiadomości z zakresu funkcjonowania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, jego strukturę, organizację i zadania przewidziane dla moduły CBRN.

Na przykładzie postępowania z przesyłką niezidentyfikowaną szczegółowo omówiono postępowanie oraz pobór próbek w środowisku skażonym czynnikiem CBRN. Podczas zajęć praktycznych wykonywano identyfikacje substancji niebezpiecznych oraz pobór próbek skażonych czynnikiem CBRN do celów analitycznych – poinformowała JRG 6 Kraków.

W skład modułu CBRN ‘KRAKÓW’ wchodzą Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘KRAKÓW-6’ i ‘TARNÓW-1’ oraz nośnik wraz z kontenerami: kwatermistrzowskim i sanitarnym z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Nowym Targu.

Obecnie Polska posiada cztery moduły wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pobierania próbek. Znajdują się na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego i małopolskiego.

Foto. facebook/JRG 6 Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz