W dniach 5-6 czerwca odbyły się drugie w tym roku ćwiczenia na szczeblu międzywojewódzkim. 

Ćwiczenia pod kryptonimem ‚ŁÓDZKIE 2018’ odbyły się na terenie powiatu sieradzkiego, wzięły w nich udział wydzielone siły i środki z czterech województw: małopolskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego.

Głównym celem było sprawdzenie przygotowania strażaków do działań ratowniczych podczas zdarzeń związanych ze zwalczaniem pożarów obszarów leśnych oraz zdarzeń wymagających udziału grup specjalistycznych.

Ćwiczenia składały się z sześciu epizodów, z których trzy dotyczyły pożarów lasów na znacznych obszarach,  po jednym dotyczącym wycieku amoniaku z instalacji chłodniczej mleczarni oraz wypadku autokaru. W nocy z 5 na 6 czerwca strażacy ćwiczyli korzystając z infrastruktury ośrodka szkolenia, w tym z domku ogniowego, trenażera z gazem płynnym oraz cysterny.

W ćwiczeniach oceniane były umiejętności organizacji sztabu akcji, dowodzenia, organizacji łączności, budowy zabezpieczenia logistycznego, współdziałania z innymi służbami oraz współpraca z mediami.

Kolejne ćwiczenia międzywojewódzkie odbędą się w III kwartale br. na terenie województwa mazowieckiego.

Foto. KW PSP Łódź

o autorze

Redakcja/Łukasz