28 października na terenie puszczy w Niepołomicach przeprowadzone zostały ćwiczenia moduły GFFFV ‘KRAKÓW’ pod kryptonimem „Forester2021”.

Główne cele zrealizowane podczas ćwiczeń obejmowały:

 • sprawdzenie gotowości operacyjnej pojazdów oraz strażaków  poszczególnych Komend Powiatowych i Miejskich woj. małopolskiego wchodzących w skład modułu GFFFV,
 • sprawdzenie skutecznego obiegu dokumentacji,alarmowania,  ukompletowniania, przemieszczenia,
 • sprawdzenie obowiązujących procedur oraz zasad funkcjonowania i dysponowania modułu GFFFV.
 • doskonalenie techniki zarządzania modułem oraz rozwiązywania potencjalnych problemów napotkanych podczas rzeczywistego zadysponowania w sytuacji kryzysowej,
 •  uzyskanie wiedzy na temat funkcjonujących procedur dysponowania analogicznych podmiotów zgłoszonych do zasobów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności,
 • ugruntowanie wiedzy wśród członków modułu na temat obowiązujących regulacji stanowiących o Europejskim Mechanizmie Ochrony Ludności.
 • sprawdzenie możliwości praktycznej w zakresie przekroczenia granic państwa,
 • praktyczna budowa obozowiska na terenie kraju „ALBANISTAN”  na potrzeby działań modułu,
 • sprawdzenie możliwości realizacji działań operacyjnych w terenie leśnym,
 • sprawdzenie skuteczności współpracy na poziomach SKKW- SKKM – PSK, oraz właściwych komórek organizacyjnych tj. kadrowych, technicznych, kwatermistrzowskich,
 • wypracowanie praktycznych spostrzeżeń i wniosków do realizacji na podstawie obserwacji grupy rozjemców.

Foto. Konrad Sikorski

Więcej zdjęć:

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl