Od 25 – 27 kwietnia na terenie powiatu międzychodzkiego odbyły się ćwiczenia międzynarodowego modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi GFFFV Poznań.

W pierwszym dniu jednostki modułu przybyły do miejsca koncentracji w miejscowości Mokrzec, gmina Międzychód gdzie zbudowano obozowisko. Kolejnym punktem ćwiczeń był rekonesans miejsca przyszłych działań. W nieznanym sobie miejscu bardzo ważnym elementem jest prawidłowe rozpoznanie terenu, dróg dojazdowych i punktów czerpania wody.

W drugim dniu strażacy doskonalili budowę podestów w punktach czerpania wody oraz pod nadzorem instruktorów z Lasów Państwowych wycinkę drzew, wykonując pasy zaporowe w celu ograniczania rozprzestrzeniania pożaru. Najważniejszym punktem ćwiczeń było dostarczanie wody do miejsca pożaru na duże odległości oraz organizacja natarcia na pożar lasu. Scenariusz zakładał również wykorzystanie sił i środków powiatu międzychodzkiego. Tego dnia zajęcia odbywały się na terenie Nadleśnictwa Sieraków.

Trzeciego dnia strażacy modułu doskonalili zasady czytania map i topografii. Po złożeniu obozowiska i zakończeniu ćwiczeń wszyscy udali się do jednostek macierzystych.

W ćwiczeniach uczestniczyło 75 strażaków i 23 pojazdy modułu, 60 strażaków i 13 pojazdów z OSP i PSP powiatu międzychodzkiego oraz służby Lasów Państwowych.

Ćwiczenia wizytowali: mł. bryg. Arkadiusz Przybyła – zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego oraz Tomasz Markiewicz – dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć modułów GFFFV tj. Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. W skład każdego modułu wchodzą strażacy oraz pojazdy i sprzęt z wyznaczonych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.

Foto. KP PSP Międzychód

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl