Piętnaście zastępów straży pożarnej wzięło udział w ćwiczeniach, które odbyły się we wtorek 15 października w oddziale nr 275 leśnictwa Kruklanki.

Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych na obszarze leśnym przez siły i środki straży pożarnej powiatu giżyckiego.

Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na organizowanie działań ratowniczo- gaśniczych z udziałem wielu zastępów, organizację łączności, poruszanie się i manewrowanie zastępami w trudnym zadrzewionym terenie oraz współpracę z pracownikami Lasów Państwowych, Policji i samorządu terytorialnego reprezentowanego przez Wójta gm. Kruklanki Bartłomieja Kłoczko. Znaczący wkład w przygotowanie i organizację ćwiczeń włożył również Nadleśniczy Tomasz Michał Gałęzia oraz pracownicy Nadleśnictwa Borki. Pożary lasów to zdarzenia wymagające szczególnej współpracy podmiotów ratowniczych szczególnie w zakresie analizowania rozwoju zagrożenia, zmian pogody czy ukształtowania terenu, co wymaga zaangażowania nie tylko ze strony kierujących działaniami czy ratowników działających w natarciu, ale także stawia wysokie wymagania przed kierowcami prowadzącymi pojazdy pożarnicze po wąskich nieutwardzonych nawierzchniach. Kolejnym kluczowym elementem podczas gaszenia pożarów lasów jest organizacja zaopatrzenia wodnego pokrywającego zapotrzebowanie zastępów w środki gaśnicze, dlatego elementem ćwiczeń było również porównanie skuteczności dostarczania wody za pomocą dowożenia, przepompowywania oraz przetłaczania – poinformował kpt. Pupek Mateusz z giżyckiej straży pożarnej.

Foto. KP PSP Giżycko

o autorze

Redakcja/Łukasz