Kilkaset osób zaangażowano w krajowe ćwiczenia pod kryptonimem ‘OGNISTA PUSZCZA 2019’, które odbyły się w dniach 3-4 kwietnia w rejonie Nadleśnictwa Karwin w Puszczy Noteckiej.

Scenariusz zakładał, że fikcyjny kraj Lubuslandia, czyli województwo lubuskie nie radzi sobie z dużymi pożarami lasów i tamtejsze władze zwróciły o pomoc się za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności. Pozytywnie odpowiedziały trzy kraje, które wysłały moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

W tym przypadku były to moduły GFFFV: Poznań (74 osoby i 24 samochody), Szczecin (67 osób i 21 samochodów), Wrocław (62 osoby i 20 samochodów).

Dodatkowo w działania zaangażowano moduł pomp wysokiej wydajności THW Berlin, kompanię szkolną Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w wariancie wielozadaniowym, wydzielone siły i środki kompanii Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego województwa lubuskiego, Pluton Logistyczny Międzyrzecz, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego Gorzów, Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego Gorzów i Zielona Góra, Specjalistyczne Grupy Poszukiwawczo – Ratownicze z KP PSP Krosno Odrzańskie i OSP Jarogniewice, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie, policję i wojsko.

Podczas ćwiczeń strażacy współpracowali z załogą śmigłowca W-3 Sokół 1 Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ze Świdwina. Maszyna była wykorzystywana do transportu strażaków, którzy muszą wykonać przycinkę drzew i do ewakuacji rannych.

Celem ćwiczeń ‘OGNISTA PUSZCZA 2019’ było sprawdzenie wytypowanych sił i środków PSP do działań poza granicami kraju, wypracowanie standardu organizacji pracy modułów GFFFV i HCP w warunkach działań ratowniczych, doskonalenie współdziałania i organizacji działań podczas wielkoobszarowego pożaru lasu, sprawdzenie sprzętu pododdziałów COO oraz doskonalenie organizacji łączności i działań Sztabu.

Foto. Jan Kaczmarowski/Lasy Państwowe

o autorze

Redakcja/Łukasz