11 maja 2018 roku na terenie Gminy Klembów odbyły się ćwiczenia pk „Głuchy Krzyk” zorganizowane przez Urząd Gminy w Klembowie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wypadek drogowy spowodowany przez pijanego kierowcę. Skutkiem nie odpowiedzialnego zachowania kierowcy było zdarzenie drogowe z dużą ilością poszkodowanych w tym 3 osoby ze skutkiem śmiertelnym. W celu utrudnienia zadania służbom ratowniczym zdecydowano o dodatkowym podpaleniu dwóch samochodów.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji służb ratowniczych, dobory technik ratowniczych, przetestowanie możliwości taktycznych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz rozpoznanie występujących zagrożeń.

W ćwiczeniach wzięły udział zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z Dobczyna, Klembowa, Krusza i Roszczepu, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Wołomina, a także Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina, Komenda Powiatowa Policji z Wołomina, Wydział Ruchu Drogowego z Kobyłki, Komisariat Policji z Tłuszcza, Urząd Gminy z Klembowa, ZRM oraz 15 osób w roli poszkodowanych.

Ćwiczenia „Głuch Krzyk” były kolejnym elementem kampanii prowadzonej w Gminie Klembów dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W marcu bieżącego roku, 18 strażaków z OSP z terenu Gminy Klembów ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zorganizowany przez urząd. W tym roku zaplanowana została jeszcze seria szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach podstawowych, indywidualne zawody sportowo-pożarnicze dla członków OSP, drugie ćwiczenia dla jednostek straży pożarnych oraz stworzenie krótkometrażowego filmu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Partnerami Kampanii są: Fundacja PZU, Fundacja PGE oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Gmina Klembów

o autorze

Redakcja