W dniach 5-6 kwietnia na terenie i w otoczeniu 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem ‘PIORUN 2022’.

Ćwiczenia składały się z dwóch epizodów. Pierwszy polegał na realizacji założeń ratowniczo – gaśniczych na obiektach wojskowych w ramach doskonalenia wzajemnej współpracy z WSP i dowództwem 21 BLT, z wykorzystaniem plutonu gaśniczego Świdwin (OSP) oraz Specjalnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie. Tego dnia również, w ramach przygotowania, odbyło się wspólne przeszkolenie załogi lotniczej i SGRW Szczecin i Kołobrzeg.

Drugi epizod zakładał ewakuację poszkodowanych z akwenu i obiektów wysokościowego. Był on realizowany przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Kołobrzegu i Szczecina we współpracy z Policją. Wykorzystano również śmigłowiec z 1. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

Realizacja epizodu wysokościowego była pierwszym przedsięwzięciem ze strony PSP i Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych (DO RSZ) w województwie zachodniopomorskim na mocy uzgodnionych niedawno obszarów współpracy pomiędzy KG PSP i DO RSZ, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania statków powietrznych Sił Zbrojnych RP dla celów ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych realizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wdrożono w tym zakresie również sposoby i kanały komunikacji pomiędzy właściwymi podmiotami / ogniwami zarządzania w celu zadysponowania śmigłowca poprzez Cywilno- Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – informuje KP PSP w Świdwinie.

Foto. KP PSP Świdwin 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl