W sobotę 23 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Mińsk przeprowadzono ćwiczenia praktyczne pk. „RZĄDZA 2022”.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z Kompanii Gaśniczej „Siedlce” WOO oraz wydzielone siły i środki KSRG z terenu powiatu mińskiego.

Celem ćwiczeń było:

 • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów MBO;
 • sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompani Gaśniczej „Siedlce” WOO;
 • doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego;
 • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności;
 • sprawdzenie możliwości poboru wody z cieków wodnych;
 • doskonalenie sposobu dostarczania wody do miejsca pożaru w trudnych warunkach terenowych;
 • prowadzenie akcji ratowniczo–gaśniczej na terenie leśnym przy użyciu sił
 • i środków PSP, OSP, doskonalenie współdziałania jednostek w ramach związków taktycznych;
 • sprawdzenie współdziałania z innymi podmiotami;
 • sprawdzenie sposobu poruszania się związków taktycznych w kolumnach;
 • zapoznanie ćwiczących z taktyką działań wykorzystywaną podczas gaszenia pożarów lasów.

Foto. za KM PSP Siedlce

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl