W dniach od 16 do 20 września na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie przeprowadzono cykl warsztatów ratowniczych.

Ćwiczenia przeprowadzono z zakresu trzech dziedzin ratownictwa:

1. Ratownictwa technicznego – nowoczesne techniki ratownicze. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez wojewódzkiego koordynatora ds. ratownictwa technicznego st. kpt. Dariusza Szymurę. Ćwiczenia prowadzono na przygotowanych trzech stanowiskach ćwiczeń.

2. Ratownictwa wodno-nurkowego – wypracowanie zasad współpracy pomiędzy specjalistycznymi grupami wodno-nurkowymi podczas wielowątkowych, długotrwałych działań ratowniczych.

3. Budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego – ćwiczenia ratownicze przeprowadzono z uwzględnieniem założeń zawartych w piśmie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej „Standardy postępowania w zakresie budowy okładów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO KSRG”.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z województwa lubuskiego.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp.

o autorze

Redakcja/Łukasz