W ubiegłym tygodniu w Nysie odbyły się wspólne ćwiczenia polskich i czeskich strażaków w ramach projektu „Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik – Nysa”.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa PSP w Nysie wspólnie z Urzędem Miejskim w Nysie. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki zawodowych i ochotniczych straży pożarnych z Jesenika, zastępy z JRG w Nysie oraz OSP Rusocin, Niwnica, Gierałcice i Jarnołtówek.

Założeniem ćwiczeń był wypadek z udziałem pociągu towarowego i dwóch samochodów osobowych. Poszkodowanych w wypadku było 10 osób. Działania przy wypadku prowadzili strażacy ochotnicy z Polski i Czech, polegały głównie na ewakuacji osób z rozbitych pojazdów, segregacji poszkodowanych (tzw. triage) i udzieleniu im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Kolejnym zdarzeniem było uszkodzenie jednej z cystern kolejowych, z której wyciekała nieznana substancja. Działania ratownictwa chemicznego przy wycieku prowadzili strażacy zawodowi z Czech wspólnie z JRG Nysa i OSP Gierałcice. Polegały one na identyfikacji substancji (aceton), następnie uszczelnieniu płaszcza cysterny i wykonaniu przepompowania cieczy do podstawionej innej cysterny kolejowej.

W działania bezpośrednio zaangażowanych było ponad 60 strażaków.

Foto. KP PSP Nysa

o autorze

Redakcja/Łukasz