W ubiegłym tygodniu zostały przeprowadzone ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem ‘PUŁAWY 2021’.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w zewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE ,,PUŁAWY’’ S.A, oraz poziomu przygotowania Specjalistycznych Grup Ratowniczych PSP w zakresie ratownictwa: technicznego, chemiczno-ekologicznego,  wysokościowego, poszukiwawczego z elementami ratownictwa medycznego – przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie.

Przeprowadzone zostały następujące epizody: wyciek amoniaku na skutek uszkodzenia rurociągu, uwięzienie osób w budynku oraz porażenie prądem elektrycznym, ewakuację osób poszkodowanych z ciasnych przestrzeni zamkniętych, przygniecenie pracowników przez operatora ładowarki, przysypanie gruzem osoby znajdującej się na terenie zakładu budowlanego.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki straży pożarnej z Puław, powiatu puławskiego i powiatów ościennych, Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ,,Lublin- 1’’, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego ,,Lublin-2’’, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego ,,Lublin-3 Puławy’’ i inne służby z powiatu płockiego.

Foto. KW PSP Lublin

o autorze

Redakcja/Łukasz