W ostatnich dniach Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza ‘BIAŁOGARD’ przeprowadziła ćwiczenia pod kryptonimem ‘KONRAN 1,2,3’.

Ćwiczenia odbyły się w budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich, który jest przeznaczony do rozbiórki.

Strażacy ćwiczyli użycie geofonu, wykonywanie dotarcia do osób zagruzowanych poprzez wykonanie przebić w ścianach i stropach przy użyciu pilarek spalinowych do stali i betonu oraz użyciu wiertnicy rdzeniowej. Ćwiczono również sposoby oznakowania stref zagrożenia i stref niebezpiecznych – przekazała Komenda Powiatowa PSP w Białogardzie.

Foto. KP PSP Białogard 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl