W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku przemysłowym, na terenie dawnych zakładów „ELANA”, Państwowa Straż Pożarna z KM PSP Toruń i KP PSP Świecie prowadziła ćwiczenia. 

Wzięły w nich udział dwie grupy specjalistyczne: Ratowniczo – Techniczna z Torunia (złożona na bazie strażaków ze Świecia i Torunia) oraz Poszukiwawczo – Ratownicza (na bazie funkcjonariuszy z Chełmży).

Ćwiczenia zaczęły się o godz. 15.00. Oprócz grup specjalistycznych: SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń ćwiczyli strażacy z JRG nr 2 i JRG nr 3 z Torunia .

Budynek znajdujący się przy ul. Szymańskiego w Toruniu  przeznaczony do wyburzenia, został wykorzystany do wspólnych działań, w trakcie których ćwiczono m. in.:

 • rozpoznanie miejsce zdarzenia oraz jego otoczenia,
 • ocenę stanu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem jej stabilności, naprężeń i zagrożeń wtórnych,
 • zabezpieczanie konstrukcji i miejsca zdarzenia w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania ratownicze i dla ewakuacji poszkodowanych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu,
 • wykonanie otworów rewizyjnych i lokalizację osób zaginionych przy użyciu kamery wziernikowej
 • wykonywanie dostępu do poszkodowanych poprzez wykonanie dojść i przebić,
  z zastosowaniem sprzętu ratowniczego,
 • specyfikę udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w miejscu ich odnalezienia,
 • specyfikę ewakuacji poszkodowanych z obiektów po katastrofie budowlanej,
 • doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
 • doskonalenie współdziałania oraz asekurację w działaniach ratowniczych specjalistycznych grup ratowniczych.

Foto, tekst. KM PSP Toruń 

o autorze

Redakcja/Łukasz