Na terenie poligonu Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyły się ćwiczenia zgrywające, obejmujące współdziałanie Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego.

W ćwiczeniach, które ostały przeprowadzone zgodnie z „Planem ćwiczeń doskonalenia zawodowego dla SGRChem-Eko województwa śląskiego na rok 2022” udział wzięły grupy z Częstochowy i Gliwic.

Celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie współpracy grup w zakresie usuwania awarii instalacji technologicznych przesyłających niebezpieczne media, usuwanie zagrożeń powstałych podczas transportu substancji niebezpiecznych jak  również postępowanie przy działaniach z udziałem materiałów promieniotwórczych – przekazała częstochowska straż pożarna.

Foto. KM PSP Częstochowa 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl