W poniedziałek 15 kwietnia w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przećwiczono funkcjonowanie procedur postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia oraz gotowość na wypadek wystąpienia awarii środowiskowej.

Ćwiczenia zostały przeprowadzone według scenariusza, który zakładał wypadek cysterny przewożącej około 8000 litrów benzyny i samochodu ciężarowego marki Star. Na stacji paliw płynnych 14 WOG w wyniku wypadku nastąpiło rozszczelnienie cysterny paliwowej i wydostanie się substancji ropopochodnych do środowiska naturalnego. W wypadku ranny został kierowca wojskowej ciężarówki. Wystąpiło realne zagrożenie wybuchu oparów benzyny. Słoneczna pogoda i wysoka temperatura podczas ćwiczeń nie ułatwiały zadania służbom ratowniczym – poinformowało na swojej stronie Centrum.

Straż pożarna zabezpieczyła miejsce wypadku oraz przeprowadziła ewakuację najbliższych budynków CSWLąd. Następnie przystąpiła do wyłapywania wypływającej benzyny, uszczelnienia uszkodzonej cysterny oraz przeprowadziła neutralizację zanieczyszczeń ropopochodnych, które w wyniku wycieku mogły przedostać się do środowiska gruntowo-wodnego. Zabezpieczono również studzienki kanalizacji deszczowej, aby zapobiec migracji zanieczyszczeń do sieci kanalizacji deszczowej i wystąpienia szkody w środowisku o znacznym rozmiarze i skutkach.

Zespół ratownictwa medycznego przetransportował poszkodowanego z miejsca wypadku i udzielił mu niezbędnej pomocy medycznej.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy Wojskowej Straży Pożarnej z Biedruska, JRG 5 Poznań, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego POZNAŃ-6 i Zespoły Ratownictwa Medycznego 14 WOG w Poznaniu.

Foto. http://cswlpoznan.wp.mil.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz