W czwartek 28 października na terenie 211 posterunku radiolokacyjnego dalekiego zasięgu w miejscowości Chruściel przeprowadzone zostały ćwiczenia straży pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar kontenera znajdującego się budynku, w którym znajduje się  stacja radiolokacyjna dalekiego zasięgu RAT-31DL. Dwie osoby zostały poszkodowane.

Dodatkowo na miejscu pozorowanego pożaru ratowniczy sprawdzili praktycznie możliwość wykorzystania sprzętu ratowniczego, sposób przeprowadzenia ewakuacji przez pracowników jednostki wojskowej oraz przećwiczono zasady prowadzenia łączności na miejscu akcji. W działaniach wykorzystana została autodrabina mechaniczna SCD37, której parametry umożliwiają dotarcie do najwyższych części obiektu wojskowego – informuje braniewska straż pożarna.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Braniewie i Wojskowej Straży Pożarnej 9. Brygady Kawalerii Pancernej.

Foto. PSP Braniewo

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl