Podczas ostatniego posiedzenia podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych został przyjęty plan pracy na najbliższe miesiące.

Podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych została powołana 12 maja, w jej składzie znalazło się pięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, dwóch z Koalicji Obywatelskiej i po jednym z Lewicy i Koalicji Polskiej. Przewodniczącym został Paweł Hreniak z PiSu.

Według przyjętego planu posłowie czerwiec chcą poświęcić na projekt ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, w lipcu zajmą się wynikami kontroli Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego przez Najwyższą Izbę Kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem OSP, we wrześniu minister spraw wewnętrznych i administracji ma przedstawić informację na temat systemu szkoleń realizowanych przez PSP dla druhów OSP, w październiku zaplanowano dyskusję nad postulatami ograniczającymi codzienną biurokrację w OSP, a w listopadzie kolejna informacja, tym razem o działaniach wspierających OSP przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan został przyjęty jednogłośnie.

o autorze

Redakcja/Łukasz