W dniach 9-13 września na terenie powiatu bolesławieckiego odbyły się ćwiczenia grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa dolnośląskiego.

W ćwiczeniach, które były realizowane na poligonie Pstrąże, akwenie Krępnica i na placu KP PSP w Bolesławcu oprócz strażaków PSP udział wzięły jednostki OSP, JRGH KGHM Polska Miedź, GOPR, WOPR, wojsko i służby ratownicze z Czech. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu.

Łącznie w każdym dniu w ćwiczenia zaangażowanych było od 30 do 40 pojazdów, około 130 strażaków i innych ratowników. Specjalistyczne grupy dolnośląskich strażaków z Bolesławca, Chojnowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Lubania, Lubina, Świdnicy, Wałbrzycha, Wrocławia i Zgorzelca ćwiczyły między innymi zadania z zakresu :

  • organizacji misji ratowniczych zgodnie ze standardami INSARG,
  • lokalizacji osób poszkodowanych pod gruzami oraz wykonywania prac rozbiórkowych,
  • stabilizacji wykopów i naruszonych konstrukcji budowlanych,
  • ewakuacji poszkodowanych z ciasnych przestrzeni oraz z wysokości,
  • ratownictwa wodnego w tym na wodach szybko-płynących oraz akcji poszukiwawczych po utonięciach,
  • dekontaminacji osób poszkodowanych i skażonych przez bojowe środki chemiczne,
  • taktyki gaszenia pożarów cieczy kriogenicznych jak LNG (ciekły gaz ziemny).

Foto. KW PSP Wrocław

o autorze

Redakcja/Łukasz